ชนะไปเลย! ไอเดียถ้วยกาแฟฝาพับพกพาได้สะดวก!

ออกแบบ

ชนะไปเลย! ไอเดียถ้วยกาแฟฝาพับพกพาได้สะดวก!

ออกแบบ
1. ฝาช่วยป้องกันน้ำหกได้
2. เป็นการรวมเอาสองชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน คือ ฝา และ ถ้วย ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
3. มีช่องให้สามารถใส่หลอดดื่มได้ หรือจะไม่ใช้ก็ได้เช่นกัน
4. ช่วยลดการใช้พลาสติกให้กลายเป็นกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้