‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม

การศึกษา

‘ตรีนุช’ ห่วงงานการศึกษา หลัง ‘นายกฯ’ ประกาศยุบสภา ชี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุบสภาจะมีภายในเดือนมีนาคม 2566 ว่า ในส่วนของงานการศึกษา ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องติดตามงาน เช่น การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่ต้องสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นเครือข่ายให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มาใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอน แม้ปัจจุบันครูยังสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ แต่วิธีการสอนต้องเปลี่ยนไปให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะต้องพัฒนาครูให้ใช้สื่อที่น่าสนใจ สามารถสอนให้เด็กได้คิดเป็น ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้ทำการอบรมครูอยู่แล้ว ก็จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องทำให้สถานศึกษามีความปลอดภัยในทุกมิติ เพราะปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วยเหลือนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ

การศึกษา

“นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับ ติดตาม ดูแลให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้งบประมาณต่างๆให้ดี เพราะที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก-ป.6 และอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว แบบขั้นบันได 4 ปี ด้วย ดังนั้น จะต้องมีการกำกับดูแล ว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประโยชน์สูดสุดหรือไม่” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่นี่ >>> สกศ. ถอดบทเรียน-ระดมไอเดียดันค่าเฉลี่ย PISA-IMD สูงขึ้นต่อเนื่องทุกด้าน