โละทิ้งบริษัทร้างเกือบ 9 พันราย ปิดช่องมิจฉาชีพ

ข่าวธุรกิจ-การตลาด

โละทิ้งบริษัทร้างเกือบ 9 พันราย ปิดช่องมิจฉาชีพ “ต้มตุ๋น” หลอกลวง ประชาชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน 8,282 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องจากกรมได้พิจารณาจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐานแล้ว พบว่า ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 61-63 จึงเชื่อว่าไม่ได้ทำการค้าขายหรือดำเนินธุรกิจแล้ว ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จะให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบดำเนินการเช่นเดียวกัน

ข่าวธุรกิจในประเทศ

“ขณะนี้ กรมอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล รวมถึงป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆที่จะนำความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชน จึงขอเตือนประชาชนจะทำธุรกิจต้องเช็กข้อมูลให้ชัวร์ก่อน ซึ่งการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของนิติบุคคลถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การเติบโตในภาคธุรกิจและตัดโอกาสการถูกหลอกลวงของประชาชน”

นายทศพลกล่าวว่า หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ยังคงมีอยู่ และอาจคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า